Kauppa on Easoftille tärkeä strateginen askel, jonka tavoite on vahvistaa Easoft-ekosysteemiä. Easoftin asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa uusia työkaluja liiketoiminnan tehostamiseen. Yrityskauppa astuu voimaan 31.8.2023. Kauppahintaa ei julkaista.

Maplet Oy on 2012 perustettu yritys, joka toimii pääosin Suomessa mutta asiakkaita on myös kansainvälisesti. Yritys on kehittänyt karttapohjaisen liikkuvan työn Maplet-sovelluksen myynti-, asennus- ja huoltoliiketoimintaa harjoittaville yrityksille.

Mapletin uusi toimitusjohtaja Marko Tyyskä ja väistyvä toimitusjohtaja Tommi Pisto ovat innoissaan Easoftin ja Mapletin voimien yhdistämisestä ja katsovat luottavasti tulevaan. Kuvassa vasemmalta: Sami Etula (hpj Maplet), Marko Tyyskä, Tommi Pisto ja Jukka Vasalampi (tj, Easoft Group).

Maplet-sovelluksen avulla yritykset säästävät työaikaa merkittävästi ajoneuvoseurantaan ja tuntikirjauksiin liittyvää työaikaa. Visuaaliseen karttanäkymään ja GPS-paikantamiseen pohjautuvan sovelluksen avulla voidaan myös hallita työtehtäviä tehokkaammin.

Muiden hyötyjen ohella Mapletin käytöllä on positiivinen ympäristövaikutus, sillä ylimääräinen liikkuminen vähenee tehostuneen suunnittelun kautta. Suurimmat hyödyt liiketoimintaan saadaan Easoftin ja Mapletin ohjelmistot yhdistämällä.

Easoft Groupin toimitusjohtaja Jukka Vasalampi kommentoi kauppaa tuoreeltaan:
“Maplet-kaupan ansiosta Easoft ja Maplet pystyvät tuottamaan lisäarvoa kaikille yrityksille, joilla on liikkuvaa kalustoa ja työtä. Ohjelmistojen yhdistäminen tuo ennennäkemättömiä työkaluja yritysten toiminnan tehostamiseen. Kauppa vahvistaa Easoftin missiota mahdollistaa kaikille alan yritykselle kasvu ja kannattavampi liiketoiminta.

Mapletin toimitusjohtaja Tommi Pisto kommentoi kauppaa seuraavasti:
“Olemme paiskineet hartiavoimin hommia meidän liikkuvaa työtä tekevien asiakkaiden liiketoiminnan tehostamisen eteen. Voimmekin olla ylpeitä siitä ohjelmistosta, jonka olemme saaneet aikaan. Olemme erittäin innoissamme tästä uudesta vaiheesta Mapletin tarinassa, jossa pääsemme osaksi Easoftin erittäin osaavaa ja kokenutta organisaatiota.”

Uudeksi toimitusjohtajaksi Mapletille 1.9. alkaen astuva Marko Tyyskä kommentoi yrityskauppaa innostuneesti: “Kokonaisuutena järjestely tuo merkittäviä synergiaetuja sekä Easoftin että Mapletin palveluihin. Odotan malttamattomana, että pääsen yhdessä asiakkaiden ja Mapletin tiimin kanssa kehittämään Mapletin tuotetta ja palvelua!”

Lisätietoja Maplet-kaupasta:

Jukka Vasalampi, jukka.vasalampi@easoft.fi, 045 877 6730
Tommi Pisto, tommi.pisto@maplet.com

Easoft-konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Haluamme auttaa yrityksiä menestymään Easoftin, kumppaneiden ja asiakasyritysten muodostaman yhteisön ja kasvualustan – Easoft-ekosysteemin – avulla. Missiomme on tuottaa yrityksille parempaa tulosta ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visiomme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjäyhteisö.

Easoft-konserniin kuuluu 8 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft ERP Oy, Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy, Maplet Oy ja Affärssystem EAS Ab.

10.8.2023 – Easoft-konsernin tiedote H1/2023. Easoft-konsernin kasvu jatkui H1/2023 aikana suunnitelman ja budjetoidun mukaisesti.

Liiketoiminta H1/2023

Easoft-konsernin keskeisenä tavoitteena kasvun lisäksi oli vahvistaa järjestelmä ekosysteemiä palvelemaan paremmin asiakkaiden kokonaisvaltaista tarvetta. Liiketoiminnan mittareilla kasvu ja kannattavuus ylitti budjetoidun.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teimme useita yhteistyösopimuksia kumppaneiden kanssa, jotka vahvistavat Ekosysteemiä. Lisäksi julkistimme merkittäviä tuotekehityksiä jotka auttavat asiakasyrityksiämme onnistumaan
liiketoiminnan kehittämisessä yhä paremmin. Tuotekehitykset tulevat vahvistamaan orgaanisen kasvun kiihdyttämistä.

Saimme vakiinnutettua ja kehitettyä Ruotsin liiketoimintaa. Myös liikevaihto ja asiakasmäärä kasvoi merkittävästi edellisestä vuosipuoliskosta.

Myynnin ja uusien ohjelmiston käyttöönottojen osalta olemme kokonaisuutena pystyneet etenemään suunnitelman mukaisesti sekä Suomessa että Ruotsissa.

Markkinatilanteesta johtuen asiakaspoistumaa on alkuvuodesta tullut konkurssien takia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajankohdalla, mutta myynnin hyvä onnistuminen on auttanyt pysymään alkuperäisissä tavoitteissa.

Yritysjärjestelyjä emme ole tehneet ensimmäisen puolivuotisen aikana.

H1/2023 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu ja kannattavuus ovat hyvällä tasolla.

 • Konsernin liikevaihto 1-6/2023 oli 3,53M€. Kasvua edelliseen vuoteen oli 66% (1-6/2022 liikevaihto 2,12M€).
 • Käyttökate 1-6/2023 oli 940k€. Kasvua edelliseen vuoteen oli 70% (1-6/2022 käyttökate 552k€).
 • Henkilöstön määrä kasvoi 8 henkilöä verrattuna H2/2022. Yhteensä henkilöstöä on nyt 50 henkeä.
 • Uusien asiakasyrityksien määrä 1-6/2023 kasvoi 183 kpl.

Ennusteet ja tavoitteet H2/2023

Seuraavassa Easoft-konsernin keskeiset tavoitteet H2/2023:

 1. Liikevaihdon budjetti 7-12/2023 on 3,9M€. Tavoittelemme 2023 vuodelle kokonaisuudessaan 7,45M€:n liikevaihtoa ja 53%:n orgaanista kasvua vuoteen 2022 (4,85M€) verrattuna.
 2. Tekoälyn kehittäminen on Easoftille strategisesti tärkeää ja tulemme julkaisemaan ensimmäisiä osioita asiakasyritysten käyttöön jo vuoden 2023 aikana.
 3. Tavoittelemme orgaanisen kasvun kiihdyttämistä tehostamalla prosesseja, sekä avaamalla uusia myyntikanavia.
 4. Kartoitamme varteenotettavia yrityksiä, jotka vahvistavat Easoft-ekosysteemiä joko kumppanuuden tai yritysjärjestelyiden kautta.
 5. Brändistrategian uudistaminen. Uudistamme ja terävöitämme brändistrategiaa jonka avulla vahvistamme kykyä kasvaa suunnitelmien mukaisesti.
 6. Uusien ominaisuuksien kehittäminen ja käytettävyyden parantaminen

Ennustamme, että uudisrakentamisen vaikea markkinatilanne tulee aiheuttamaan vakavia ongelmia tässä toimialassa, joka tulee myös heijastumaan keskimääräistä suurempana poistumisena loppuvuoden aikana.

Edellä mainitusta huolimatta ennustamme, että Easoft konsernin näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset ja tälle vuodelle asetetut tavoitteet pystymme saavuttamaan.

Haluamme jatkossakin mahdollistaa asiakasyrityksillemme sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Haluamme auttaa yrityksiä menestymään Easoftin, kumppaneiden ja asiakasyritysten muodostaman yhteisön ja kasvualustan – ekosysteemin avulla. Missionamme on tuottaa yrityksille parempaa tulosta ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjäyhteisö.

Easoft konserniin kuuluu 7 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft ERP Oy, Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy ja Affärssystem EAS Ab.

Lisätietoja:

Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760

20.1.2023 – Easoft-konsernin tiedote H2/2022. Easoft-konsernin kasvu jatkui H2/2022 aikana suunnitelman ja ennusteen mukaisesti liikevaihdon, että käyttökatteen osalta.

Liiketoiminta H2/2022

Easoft konserni keskeisenä tavoitteena voimakkaan kasvun lisäksi oli vahvistaa järjestelmän ekosysteemiä palvelemaan paremmin asiakkaiden kokonaisvaltaista tarvetta.

H2:n aikana julkaistiin käyttöön merkittäviä tuotekehityshankkeita sekä integroitiin kumppaneiden palveluja tukemaan ekosysteemiä. Kuitenkaan kaikkia tavoiteltuja kehityshankkeita ei saatu vietyä tuotantoon suunnitelman mukaisesti, vaan osa hankkeista siirtyi H1/2023 aikana julkaistavaksi.

Easoft ERP Oy:n ja Easoft Docs Oy:n osalta liiketoiminta eteni suunnitelman mukaisesti. Ruotsin liiketoiminnan saimme H2/2022 aikana kasvu-uralle ja näkymät vuodelle 2023 ovat lupaavia, vaikka jäimmekin kokonaisuutena 2022 vuoden tavoitteista.

Uusien yhtiöiden Easoft Firasor Oy:n ja Easoft Link Oy:n osalta olemme saaneet alkuhaasteiden jälkeen vakiinnutettua toimintaa ja näkymät vuodelle 2023 ovat maltilliset, mutta positiiviset.


H2/2022 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu oli onnistunutta myös H2 aikana. 

 • Konsernin liikevaihto 7-12/2022 oli 2,73M€.
 • Konsernin koko vuoden 2022 liikevaihto oli 4,85M€ ja se kasvoi n. +63,5% 2021 vuoteen verrattuna.
 • Henkilöstön määrä kasvoi 44 henkilöön (+14 verrattuna 2021).
 • Päivittäisten järjestelmän käyttäjien määrä ylitti 10 000 henkilöä.
 • Asiakkaiden liikevaihtoa laskutetaan järjestelmän läpi yli 2 Miljardia


Ennuste ja tavoitteet H1/2023


Seuraavassa Easoft-konsernin keskeiset tavoitteet H1/2023:

 1. Liikevaihdon budjetti 1-6/2023 on 3,2M€ ja tavoittelemme 51%:n kasvua H1/2022 verrattuna.
 2. Tulemme rekrytoimaan H1/2023 aikana 5-8 uutta henkilöä.
 3. Julkaisemme merkittäviä tuoteuudistuksia, mm. katelaskenta, laskurahoituspalvelu, sekä lukuisia muita pienempiä kehityskokonaisuuksia.
 4. Kartoitamme varteenotettavia yrityksiä, jotka vahvistaisivat Easoft-ekosysteemiä joko kumppanuuden tai yritysjärjestelyiden kautta.

Haluamme jatkossakin mahdollistaa asiakasyrityksillemme sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.


Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kutsumme tätä kokonaisuutta Easoft-ekosysteemiksi.

Easoft konserniin kuuluu 7 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft ERP Oy, Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy ja Affärsystem EAS Ab (Ruotsissa).

Missionamme on tuottaa yrityksille parempi tulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä.

Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760

20.7.2022 – Easoft-konsernin tiedote H1/2022. Easoft-konsernin kannattava kasvu jatkui H1/2022 aikana yli budjetoidun sekä liikevaihdon että käyttökatteen osalta. Erityisesti Easoft (ERP) Oy:n ja Easoft Docs Oy:n liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kokonaisuutena alkuvuodesta 8 henkilöllä 38 henkilöön.

Liiketoimintakaupat ja perustetut yhtiöt H1/2022

Easoft konserni osti Firasor Oy:n liiketoiminnan H1/2022 aikana. Firasor on kasvava liiketoiminta kiinteistöhuollon ja isännöinnin toimialalla. Firasorin tuote jatkaa toimintaansa perustetun Easoft Firasor Oy:n alla 6/2022 alkaen.

Yritysjärjestely on tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa Easoftin asiakkaita

laajasti palvelevaa ekosysteemiä. Firasor kaupalla Easoft pystyy kasvattamaan toimintaansa uudelle toimialalle, sekä voimme jatkossa tarjota merkittäviä uusia ominaisuuksia Easoftin nykyisille asiakkaille. 

H1/2022 aikana perustettiin Easoft Link Oy, jonka tarkoituksena on keskittyä

ulkoisten kumppanuuksien kehittämiseen. Kumppanit ovat Easoftille strategisesti erittäin tärkeitä, joten halusimme panostaa niihin entistä voimakkaammin. Tarkoituksena on, että tulemme integroimaan kumppaneiden palveluita osaksi Easoftin käyttöliittymää ja parannamme siten Easoftin käytettävyyttä.

H1/2022 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu oli onnistunutta H1 aikana. 

 • Konsernin liikevaihto 1-6/2022 oli 2,12 M€ ja se kasvoi n. +51% edelliseen vuoteen (1-6/2021) verrattuna. Liikevaihto ylitti budjetoidun liikevaihdon n. +3,5%.
 • Liiketoiminnan kannattavuus kasvoi edellisestä vuodesta +23%.
 • Henkilöstön määrä kasvoi 38 henkilöön (+8).
 • Ohjelmistojen päivittäisten käyttäjien määrä kasvoin n.10 000 käyttäjään.

Ennuste / tavoitteet H2/2022

Seuraavassa Easoft-konsernin keskeiset tavoitteet ja ennusteet H2/2022:

1. Alkuperäinen 2022 vuoden LV budjetti 4,3M€ ylitetään ja päästään n. 4,7-4,8M€:n liikevaihtoon, joka tarkoittaisi n. +50% kasvua verrattuna vuoteen 2021

2. Merkittävien tuoteuudistuksien julkaiseminen (mm. uudistettu laskentatyökalu ja katelaskenta. Ostolaskujen käsittely ja kumppanuuksien vahva integrointi)

3. Ruotsin liiketoiminnan konseptointi ja liiketoiminnan kasvun kiihdyttäminen

4. Firasorin liiketoiminnan integrointi osaksi Easoft konsernia

5. Easoft Sign tuotteen lanseeraus

6. Easoft Link Oy:n liiketoiminnan käynnistäminen

Haluamme jatkossakin mahdollistaa asiakasyrityksillemme sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kutsumme tätä kokonaisuutta Easoft-ekosysteemiksi.

Easoft konserniin kuuluu 7 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft Oy (ERP), Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy ja Affärsystem EAS Ab.

Missionamme on tuottaa yrityksille parempi tulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä.


Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760

31.5.2022 – Easoft Firasor kauppa on tärkeä strateginen askel joka vahvistaa Easoftin asiakkaita palvelevaa laajaa ekosysteemiä. Järjestely tuo asiakkaille käyttöön uusia ominaisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen.

Lehdistötiedote 31.5.2022

Easoft Firasor liiketoimintakauppa. Kuvassa Jukka Vasalampi (Easoft Group Oy) ja Jarkko Kähkönen (Firasor Oy).
Jukka Vasalampi Easoft Group Oy (vas.) ja Jarkko Kähkönen Firasor Oy (oik.)

Yrityskauppa astuu voimaan 1.6.2022. Kauppahintaa ei julkaista.

Firasor Oy on 2016 perustettu yritys joka on kehittänyt Firasor.fi SaaS-sovelluksen kiinteistöhuollon ja isännöinnin toimialoille. Yritys toimii Suomessa ja Ruotsissa. Firasor toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa laajan ekosysteemin pääasiassa kiinteistöhuollon ja isännöinnin toiminnanohjaukseen.

Firasorin ohjelmisto sisältää modernit työkalut tarjouspyynnöistä huoltotöiden organisointiin ja laskutukseen. Karttapohjaisen mobiilityökalun avulla voidaan hallita ja tehostaa työtä kun työkohteet näkee visuaalisesti kartalla. Työkalulla on ekologinen vaikutus kun ylimääräinen liikkuminen vähenee tehostuneen suunnittelun kautta.

Kaupan myötä Easoft laajenee myös sähköisen allekirjoituksen markkinoille EasoftSign -työkalulla. Firasorin kehittämän työkalun avulla yritys voi allekirjoittaa dokumentit vahvan tunnistautumisen kautta.

Easoft Groupin toimitusjohtaja Jukka Vasalampi kommentoi kauppaa tuoreeltaan:

“Firasor on kasvava liiketoiminta kiinteistöhuollon ja isännöinnin toimialalla. Firasor kaupalla Easoft pystyy kasvattamaan toimintaansa uudelle toimialalle.

Yritysjärjestely on tärkeä strateginen askel, joka vahvistaa Easoftin asiakkaita laajasti palvelevaa ekosysteemiä. Sen ansiosta voimme jatkossa tarjota uusia ominaisuuksia, joilla Easoftin asiakkaat pystyvät tehostamaan omaa liiketoimintaansa. Kokonaisuutena järjestely tuo merkittäviä synergiaetuja Easoft ERP ja Firasor tuotteisiin. Näin ollen pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Olemme erittäin innoissamme kun pääsemme yhdessä asiakkaiden ja Firasorin tiimin kanssa kehittämään Firasor tuotetta ja palvelua.”

Firasorin toimitusjohtaja Jarkko Kähkönen kommentoi kauppaa seuraavasti:

“Olemme onnistuneet edeltävinä vuosina edistämään merkittävästi kiinteistöhuoltoalan digitalisaatiota
kehittämällä yhdessä asiakkaidemme kanssa Firasor -ohjelmistoamme. Kaupan myötä vahvistamme
asemaamme markkinoilla entisestään.

Easoftin osaaminen ja kokemus ohjelmistoalalla teki vaikutuksen meihin. Olemme erittäin
innoissamme kun voimme yhdessä Easoftin kanssa jatkaa missiotamme – tuottaa markkinoiden
parhaan asiakaskokemuksen kiinteistöhuolto- ja isännöintialan asiakkaillemme.”

Easoft on vuonna 2013 perustettu rakennusalan toiminnanohjaus- ja dokumentointiohjelmistoihin keskittynyt yhtiö. Konsernin emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft Oy, Easoft Docs Oy, Affärssystem EAS AB, Easoft KodinPro Oy ja Easoft Firasor Oy. Easoftin missiona on tuottaa kannattavampaa liiketoimintaa rakennusalalla ja visiona olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä ohjelmistojen avulla vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja Firasor kaupasta:

Jukka Vasalampi, jukka.vasalampi@easoft.fi, 045 877 6730
Jarkko Kähkönen, jarkko.kahkonen@firasor.fi, 040 700 1061

3.1.2022 – Vuosi 2021 oli Easoft-konsernille kokonaisuudessaan onnistunut ja tapahtumarikas. Toimme merkittäviä uudistuksia ohjelmistokokonaisuuteen, mm. asiakashallintajärjestelmän (CRM), 2-vaiheisen työnresurssointikalenterin, sekä asiakasportaalin. Lisäksi teimme lukuisia pienempiä kehitysprojekteja jotta pystyisimme jatkossa vieläkin paremmin vastaamaan toimialan haasteisiin.

Keväällä ostettu KodinPron liiketoiminta mahdollistaa jatkossa asiakkaille suoran asiakashankintakanavan, jolla yritykset ja kuluttajat voidaan saattaa yhteen helposti ja nopeasti.

Keväällä meille valmistui uudet toimitilat Jyväskylään, joka mahdollistaa entistä paremmin sekä oman että asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisen, sekä parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä.

Vuosi 2021 lukuina

Liiketoiminnan mittareilla mitattuna kasvu oli kokonaisuudessaan onnistunutta.

 • Konsernin liikevaihto oli 2,975M€ ja se kasvoi 62,8% edelliseen vuoteen 2020 verrattuna.
 • Liikevaihtobudjetti ylittyi +24,7%.
 • Myös liiketoiminnan kannattavuus kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta.
 • Asiakasyrityksien määrä kasvoi yli kuuteensataan (600+) yritykseen.
 • Ohjelmistojen käyttäjien määrä ylitti 5000 käyttäjää.
 • Ruotsin liiketoimminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa emme onnistuneet suunnitelman mukaisesti, vaikkakin saimme kasvua sielläkin.

Tavoitteet 2022

2022 vuonna tavoitteena on edelleen kasvattaa liiketoimintaa ja kehittää Easoftin ekosysteemiä ja sitä kautta digitalisoida toimialaa.

Tavoittelemme konsernina n. 40% liikevaihdon kasvua vuodelle 2022. Kasvua tulee tasaisesti kaikista Easoft-konsernin yhtiöistä. Suurimmat haasteet ovat varmasti onnistuneissa rekrytoinneissa sekä myynnin ja markkinoinnin kehittymisessä, siksi keskitymme niiden onnistumiseen erityisen painokkaasti

Kansainvälistyminen on yksi lähivuosien päätavoitteistamme. Siksi tulemme panostamaan vuonna 2022 Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Haluamme jatkossakin mahdollistaa yrityksille sen, että he voivat keskittyä siihen missä ovat parhaita: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille – kannattavuudesta tinkimättä.

Easoft konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kutsumme tätä kokonaisuutta Easoft-ekosysteemiksi. Asiakkaamme ovat pääasiassa rakennus-, remontti- ja asennusliiketoimintoja.

Easoft konserniin kuuluu 5 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft Oy (ERP), Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy ja Affärsystem EAS Ab.

Missionamme on tuottaa yrityksille parempi tulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visionamme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjä.

Jukka Vasalampi
CEO, Easoft Group Oy
p. +358 45 877 6760

15.10.2021 – Easoftin tuoteporfolio laajenee entisestään ja tulemme lähiviikkoina julkaisemaan kaksi merkittävää uutta toiminnallisuutta järjestelmään. Asiakashallinta ja asiakasportaali ovat olleet vuoden 2021 kehitysputkessa ja nyt ne ovat tulossa suunnitellusti asiakkaiden käyttöön Q4 aikana.

Easoft CRM auttaa asiakashallinnassa

Easoftin CRM-ominaisuuden avulla myyntiorganisaatio voi tehdä töitä tehokkaammin, tuottavammin ja fiksummin. Jatkossa pystymme hallitsemaan samassa Easoftin järjestelmässä sekä myynnin että asiakkaiden aktiviteetteja, yhdellä kirjautumisella. Tämän ansiosta myös myynnin raportointi laajenee ja parantuu merkittävästi.

Easoft asiakasportaali tuo läpinäkyvyyttä liiketoimintaan

Jatkossa pystymme tarjoamaan Easoftissa asiakaportaali-ominaisuuden, jolla voi jakaa myyntiin tai toimitukseen liittyvät dokumentit suoraan asiakkaille ohjelmiston kautta. Loppuasiakas pystyy kirjautumaan omilla tunnuksilla järjestelmään ja pystyy tunnusten avulla katselmaan hänelle jaettuja dokumentteja.

Nämä uudet toiminnallisuudet vahvistavat edelleen Easoft-ekosysteemiä ja mahdollistavat asiakkaille merkittäviä parannuksia liiketoiminnan tehostamiseen ja hallintaan.

Lisätietoja:

Aatu Liikanen
Head of Docs
p. 040 161 9151

13.4.2021 – Easoft Group laajentaa palveluvalikoimaansa ostamalla osake-enemmistön KodinProsta. Yrityskauppa astuu voimaan ke 14.4.2021. Kauppahintaa ei julkaista.

KodinPro® (www.kodinpro.fi) on verkkosovellus, joka yhdistää kuluttajan ja yrityksen.

Monelle on varmaan tullut vastaan sellainen tilanne, että pitäisi asentaa astianpesukone, tilata nuohous tai teettää isompi tai pienempi remonttihomma, mutta sopivaa tekijää ei tahdo löytyä halutulle ajankohdalle?

KodinPron avulla kuluttaja löytää lähellä sijaitsevat yritykset, jotka ovat vapaana ja tarjoavat hänen tarvitsemaansa palvelua. Kalenteritoiminnon ansiosta kuluttaja voi tilata esimerkiksi kännykkäsovelluksen kautta tekijän haluamalleen ajankohdalle. Jos kuluttaja haluaa ensin tarjouksen, hän voi käyttää KodinProta myös tarjouspyynnön lähettämiseen. KodinPro® toimii puhelimessa sovelluksena tai suoraan verkkoselaimella. Palvelu on kuluttajille ilmainen.

Mitä yritys sitten hyötyy?

Lyhyesti sanottuna palvelu on yritykselle asiakashankintakanava sekä markkinointikanava. Yritys saa suoraan tarjouspyyntöjä ja tilauksia KodinProhon. Yritys voi valita, mitkä ajankohdat avaa palveluun, jotta tilaukset tulevat sopiviin rakoihin, joihin töitä voidaan ottaa. Easoftin asiakkaat saavat KodinPro®-tilaukset suoraan Easoft-järjestelmään ja he voivat halutessaan kuitata tilauksen vastaanotetuksi suoraan Easoftista esimerkiksi sähköpostilla. Kuluttaja-asiakas saa nopeinta mahdollista palvelua eikä yrityksellä mene resursseja tietojen siirtämiseen käsin. KodinPro® sopii hyvin myös kevytyrittäjille.

“Easoft Group tarjoaa meille juuri sen, mitä olemme etsineet eli luotettavan, toimivan ja kokonaisuutta katsovan yhteistyön. Nyt pystymme viemään KodinPro® -palvelun markkinoinnillisesti ja tuotekehityksen näkökulmasta aivan eri tasolle. Palvelun helppous ja nopeus on se, minkä haluamme tilaajien ja tekijöiden ulottuville KodinPron avulla. Sovelluksen avulla yhteydenotto on todella helppoa ja nopeaa. Näin hyötyvät sekä tilaajat että yritykset ja arki sujuu jatkossa helpommin.” 

Jari Parviainen, Kodinpro

“KodinPro® tuo tärkeän palasen meidän asiakkaillemme asiakashankinnan ja markkinoinnin tueksi. Kuluttajat ovat jo tottuneet tilaamaan lähes kaiken verkosta ja myös remonttipalvelut ja pientyöt tullaan tulevaisuudessa tilaamaan suoraan verkosta. Tämä on Easoft Groupille tärkeä strateginen askel, jotta voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistäkin paremmin.”

Jukka Vasalampi, Easoft Group

Easoft Group

Easoft Group tarjoaa rakennus- ja saneerausalan yrityksille pilvipohjaisen toiminnanohjausratkaisun (Easoft ERP) sekä mobiilidokumentointisovelluksen (Easoft Docs). Asiakasyritykset pystyvät hoitamaan ohjelmistolla esimerkiksi tarjouslaskennan, työmaiden aikataulutuksen, työmaiden hallinnan, työajanseurannan, työvaiheiden dokumentointiin ja raportoinnin, katelaskennan sekä laskutuksen. Easoft Groupilla on yli 400 asiakasta Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätietoja

Jukka Vasalampi

Easoft Group, CEO
045 877 6730

Jari Parviainen 

KodinPro, CEO
045 310 7955